Звіт  про роботу фінансового управління за I півріччя 2019 року

Основними завданнями фінансового управління є реалізація політики Миколаївської сільської ради в питаннях фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку громади, забезпечення виконання бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади відповідно до вимог бюджетного законодавства, а також контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу.

Планові показники надходження доходів до загального фонду бюджету виконані на 102,8%, у тому числі по власним надходженням – на 104,8% (понад план отримано 566,9 тис.грн.), по трансфертам – на 99,98% (недоотримано 2,0 тис.грн.); до спеціального фонду – на 132,6% (понад план отримано 204,6 тис.грн.).

Станом на 01.07.2019 року на адресу фінансового управління надійшло 244 листи, надіслано 220 листів. За цей же період 2017 року надійшло 113 листів, надіслано – 63; 2018 року надійшло – 186 листів, надіслано – 101 лист.

За I півріччя 2019 року фінансовим управлінням підготовлено 6 договорів на передачу субвенцій з обласним бюджетом м.Суми, бюджетом Степанівської ОТГ та Кровненської сільської ради, а також підготовлено 21 додаткова угода до вже діючих договорів на передачу міжбюджетних трансфертів. За цей же період 2017 року був укладений 1 договір з обласним бюджетом м.Суми; 2018 року укладено 3 договори і 2 додаткові угоди.

Станом на 01 липня 2019 р.:

  • підготовлено та відправлено до УДКСУ у Сумському районі по СДО розпоряджень на фінансування видатків згідно заявок головних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (далі – ГРБК)294 (за аналогічний період 2017 р. – 200; 2018 р. – 279) ;

  • підготовлено довідок про зміни до річного та помісячного розпису по виробничій необхідності та за рішеннями сесій – 139 (за аналогічний період 2017 р. – 108; 2018 р. – 125);

  • підготовлено та надано до Департаменту фінансів щомісячних планових контролів – 319 (за аналогічний період 2017 р. – 259; 2018 р. – 294);

  • підготовлено та надано у 2019р. до Департаменту фінансів разових контролів – 59;

  • підготовлено документів щодо внесення змін до бюджету (пояснювальна та додатки до рішення сесії) – 33 (за аналогічний період 2017 р. – 37; 2018 р. – 31);

Враховуючи, що у 2019 році внаслідок горизонтального вирівнювання із бюджету Миколаївської ОТГ вилучається 2 788 тис.грн., фінансовим управлінням проводиться робота по збільшенню надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади.

Бюджетний кодекс України надає громадам право розміщувати тимчасово вільні кошти бюджету на депозитах в банках. Фінансовим управлінням 08 лютого 2019 року за результатами проведеного конкурсу був укладений договір банківського строкового вкладу з Публічним акціонерним товариством АБ «УКРГАЗБАНК». Станом на 01.07.2019 року плата за розміщення тимчасово вільних коштів склала 86,4 тис. грн.

У квітні 2019 року фінансовим управлінням проведений аналіз затверджених ставок місцевих податків за 2017-2019 роки та підготовлені пропозиції щодо ставок місцевих податків на 2020 рік.

Станом на 01.07. 2019 року фінансовим управлінням також:

  • підготовлено 25 проектів рішень на сесії сільської ради з питань, які відносяться до компетенції управління;

  • проведено 5 нарад з головними розпорядниками коштів з бюджетних питань;

  • підготовлені для затвердження на сесії сільської ради Порядок використання коштів резервного фонду бюджету у 2019 році;

– перевірені та затверджені паспорти бюджетних програм ГРБК на 2019р. згідно вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 –72 паспорти.

За цей же період 2017 р. перевірено та затверджено 17 паспортів бюджетних програм; 2018 р. – 59 паспортів бюджетних програм. Видатки з бюджету Миколаївської ОТГ за I півріччя 2019 року склали 20 340,3 тис.грн. Всю заявлену головними розпорядниками бюджетних коштів потребу на поточні видатки та видатки розвитку профінансовано у повному обсязі.