Одноразове (спеціальне) добровільне декларування з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це процедура, яка вимагає дій платників податків щодо подачі спеціальної податкової декларації.
Така процедура є добровільною для платників податків.
Декларуванню підлягають саме активи, які належать фізичній особі на праві власності, які розміщені на території України та/або за її межами, але не всі з них, а лише:
– активи, одержані (набуті) фізичною особою протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування.
Об’єктами декларанта є:
– валютні цінності (банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках, національна валюта (гривня) та іноземна валюта, крім коштів у готівковій формі, та права грошової вимоги ( у тому числі депозит (вклад), кошти, позичені третім особам за договором позики), оформлені у письмовій формі з юридичною особою або нотаріально посвідчені.
– нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової нерухомості),
– рухоме майно, у тому числі транспортні засоби та інше цінне рухоме майно,
– інше (частки (паї) у майні юридичних осіб, інші корпоративні права, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, цінні папери та/або фінансові інструменти).
Із задекларованих активів громадянин має сплатити збір:
– 5% вартості валютних цінностей на рахунках у банках в Україні.
– 9% вартості валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах.
– 2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.
Зазначена норма не визначає часових рамок набуття активів за рахунок доходів, з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори. Тобто передбачається, що порушення податкового законодавства могло статися і у періодах, по яких вже сплив загальний термін позовної давності у 1095 днів з дня подання податкової звітності.
Декларант самостійно визначає суму збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування в спеціальній декларації, за ставками, визначеними підрозділом 9-4 Кодексу. Подання звітної декларації до ДПС здійснюється лише в електронному вигляді. В одноразовій (спеціальній) декларації не зазначається інформація про джерела одержання декларантом об’єктів декларування. Не проводиться податкова перевірка щодо джерела отримання декларантом чи фізичною особою доходів, за рахунок яких було одержано (набуто) задекларовані таким декларантом активи.
Після подачі декларації сума збору стає узгодженим податковим зобов’язанням, обов’язковим до сплати. Сплата збору здійснюється протягом 30 календарних днів з дати подання декларації.
У разі незадекларування активів ( з яких не були сплачені податки ) у подальшому можуть виникнуть непорозуміння при придбанні або продажу активів.
Не підлягає декларуванню:
– одна або декілька квартир, сукупна площа яких не більше 120 кв. м.;
– житлові будинки, сукупна площа яких в межах 240 кв. м за умови наявності права власності на земельну ділянку відповідного цільового призначення;
– нежитлові будинки некомерційного призначення, площею не більше 60 кв. м.;
– земельні ділянки, площею в межах норми безоплатної передачі ;
– один легковий автомобіль з середньою ринковою вартістю не більше 400 тис. грн., або з робочим об’ємом циліндру двигуна не менш як 3000 куб. см.;
– грошові кошти в межах 400 тис. грн.
Для більш детальної інформації звертайтесь до приміщення ЦОП Сумської ДПІ, або за тел. 701-747, 701-777, 701-793.