До відома громадян!

Відповідно до частини 6 статті 10 Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014р. № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», від 09 жовтня 2013р. № 738 «Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій» та з метою оперативного інформування суб’єктів забезпечення цивільного захисту та організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації про загрозу або факти виникнення надзвичайних ситуацій або небезпечних подій, у тому числі тих, які створюють загрозу життю та здоров’ю людей, та в ході свого розвитку можуть за класифікаційними ознаками досягти порогових значень надзвичайної ситуації або мають резонансний характер надавати до штабу ДФТГ № 3 Миколаївської сільської ради:

  •  первинну інформацію – усно телефоном протягом 5 хвилин з моменту надходження повідомлення про надзвичайну ситуацію, небезпечну подію (в інформації визначати характер події (коли, від кого і про що надійшла інформація, сили і засоби, залучені до реагування, та орієнтовний час подання уточненої інформації (але не пізніше 30 хвилин після подання первинної інформації);
  •  уточнену інформацію – письмово протягом однієї години за допомогою технічних засобів зв’язку та передачі даних ( електронною поштою тощо).

Телефон штабу ДФТГ № 3 МСР 066-649-93-86, адреса електронної пошти (s_radanik@ukr.net).