Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, не можуть бути влаштовані в сім’ї осіб

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, не можуть бути влаштовані в сім’ї осіб, які:

 • визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;

 • позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

 • були звільнені від повноважень опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів через невиконання покладених на них обов’язків;

 • були усиновлювачами, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним з їх вини;

 • поведінка та інтереси яких суперечать інтересам дитини, яка може бути влаштована в сім’ю на виховання;

 • мали судимість за злочини проти життя та здоров’я особи, проти волі, честі та гідності особи, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів чи мають не погашену в установленому порядку судимість;

 • за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки щодо виховання дітей (інваліди I групи; інваліди II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду; особи, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність; хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади; в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);

 • проживають на спільній житловій площі з членами сім’ї, які мають розлади здоров’я або поведінку чи спосіб життя, що може негативно вплинути на здоров’я дитини, її фізичний, психічний, моральний стан або інтелектуальний розвиток;

 • не мають постійного місця проживання;

 • зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

 • перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері.