Соціальний захист дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2022-%D0%BF#Text

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей –сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/905-2008-%D0%BF