ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

0110150 – Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0110191 – Проведення місцевих виборів

0112113 – Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами(відділеннями)

0113032 – Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку

0113033 – Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

0113104 – Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян ,які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0113112 – Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

0113180 – Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

0113242 – Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0114030 – Забезпечення діяльності бібліотек

0114060 – Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

0116013 – Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

0116030 – Організація благоустрою населених пунктів

0117130 – Здійснення заходів із землеустрою

0117310 – Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства

0117324 – Будівництво установ та закладів культури

0117350 – Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

0117362 – Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

0117363 – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0117461 – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0117670 – Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0117691 – Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування

0118130 – Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

0118311 – Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0118312 – Утилізація відходів