Резервний фонд

Довідка
фінансового управління Миколаївської сільської ради Сумського району
про виконання рішення Сумської обласної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

На виконання пункту 1.2 Протоколу № 10 засідання Сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 28 вересня 2018 року рішенням № 14 тридцять першої сесії сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 21 грудня 2018 року у бюджеті Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік передбачені кошти у сумі 50 тис.гривень на створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Напрямки використання коштів передбачені місцевою Програмою створення і використання матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Миколаївській сільській раді Сумського району на 2019 рік, затвердженою рішенням № 13 тридцять другої сесії сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 14 лютого 2019 року.
Крім того, згідно абзацу 6 пункту 1 рішення № 14 тридцять першої сесії сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 21 грудня 2018 року «визначити на 2019 рік резервний фонд бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади у розмірі 50,0 тис.гривень, що становить 0,12 відсотків видатків загального фонду бюджету».
Положення пункту 3 статті 24 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. № 2456-VI (зі змінами) передбачено, що резервний фонд бюджету не може перевищувати одного відсотка обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету.
Порядок використання коштів резервного фонду бюджету Миколаївської сільської ради на 2019 рік затверджений рішенням № 16 тридцять другої сесії сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 14 лютого 2019 року.

Начальник управління В.В.Пашкурова