ЗВІТ Про виконання дохідної та видаткової частини бюджету Миколаївської сільської ради

Виконання дохідної частини сільського бюджету у 2018 році забезпечено на рівні 109,4%. Фактично надійшло 43 616,6 тис. грн., що на 3 740,4 тис. грн. більше ніж було передбачено уточненим річним планом.
У тому числі до загального фонду бюджету отримано 42 111,9 тис. грн. або 108,2 % до затвердженого плану та до спеціального фонду – 1 504,7 тис. грн., що складає 156,0 % до затвердженого плану на рік.
При цьому, протягом квітня-грудня минулого року власні доходи сільського бюджету були переглянути у бік зростання на 5 997,4 тис.грн. (або на 34,1% до початкового плану) за рахунок перевиконання дохідної частини сільського бюджету більше ніж на 5%.
Забезпечено виконання планових показників за усіма кодами доходів як по загальному так і по спеціальному фонду.
У порівнянні з 2017 роком загалом доходи сільського бюджету зросли на 17,9% або на 6 620,2 тис.грн., при цьому власні доходи зросли на 7 065,8 тис.грн., а надання трансфертів з бюджетів усіх рівнів зменшилося на 460,5 тис.грн.
Бюджетоутворюючими підприємствами на території Миколаївської ОТГ є аргарні підприємства:
ТОВ АФ «Вперед» -17,4% від загальної суми власних надходжень до загального фонду сільського бюджету;
ТОВ АФ «Северинівська» – 16,5% від загальної суми власних надходжень до загального фонду сільського бюджету;
УМГ «Київтрансгаз» – 11,4% власних надходжень до загального фонду сільського бюджету;
ТОВ «За мир» – 10,1% від загальної суми власних надходжень до загального фонду сільського бюджету;
САП «Родючисть» – 9,3 % від загальної суми власних надходжень до загального фонду сільського бюджету;
ФГ «Натон» – 4,3 % від загальної суми власних надходжень до загального фонду сільського бюджету.

Видатки сільського бюджету у 2018 році склали 43 942,0 тис. грн., або 96,4 % до затвердженого річного плану. У порівнянні з 2017 роком видатки зросли на 34,6%.
Це дало змогу профінансувати всю заявлену головними розпорядниками потребу в коштах на їх поточні видатки та видатки розвитку.
Якщо проаналізувати видаткову частину бюджету у розрізі галузей, то бачимо, що видатки на соціальну сферу у 2018 році у порівнянні з 2017 роком виросли на 29,4 %. Спрямування коштів на соціально-культурну сферу у 2018 році становили:
на освіту – 15 842,9 тис.грн., або на 29,4% більше ніж у 2017 році;
на медицину – 3 355,8 тис.грн., або на 38,1% більше ніж у 2017 році;
на культуру – 2 496,3 тис.грн., або на 22,0% більше ніж у 2017 році;
на фізичну культуру і спорт – 179,9 тис.грн., або у 3,6 рази більше ніж у 2017 році.

Велика увага в Миколаївській громаді приділяється соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення: надається допомога сім’ям з дітьми, інвалідам, людям похилого віку, а також сім’ям , які опинилися в складових життєвих умовах. Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення у 2018 році склали 995,6 тис.грн., що на 10% більше ніж у 2017 році.
Враховуючи актуальність питання обороноздатності держави для проведення заходів по забезпеченню безпеки і порядку, підтримці військової частини, що розташована на текриторії Миколаївської ОТГ в 2018 році виділено із сільського бюджету виділено субвенцію державному бюджету у сумі 580,0 тис.грн.
У 2018 році 2 500,6 млн.грн. було виділено на організацію благоустрою населених пунктів та забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, що 43% більше ніж у 2017 році.
У зв’язку з вилученням у 2018 році коштів з бюджету Миколаївської сільської ради до державного бюджету внаслідок реверсної дотації у сумі 3 995,7 тис.грн. Миколаївська ОТГ не змогла забезпечити належний ремонт доріг. У порівнянні з 2017 роком фінансування на утримання та розвитку інфраструктури доріг зменшилися на 40% і склали у 2018 році 449,9 тис.грн.
Видатки на утримання місцевої пожежної охорони у 2018 році у порівнянні з 2017 роком зросли на 17%.