Звіт про виконання дохідної частини бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2019 р

За I півріччя 2019 року до бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади надійшло 21 658,0 тис.грн.

Планові показники надходження доходів до загального фонду бюджету виконані на 102,8%, у тому числі по власним надходженням – на 104,8% (понад план отримано 566,9 тис.грн.), по трансфертам – на 99,98%; до спеціального фонду – на 132,6% (понад план отримано 204,6 тис.грн.).

Бюджетоутворюючим джерелом бюджету Миколаївської об’єднаної територіальної громади , як і в попередні роки, залишається податок та збір на доходи фізичних осіб, який займає 69,4 % у сумі власних надходжень загального фонду. За звітний період надходження цього податку склали 8 610,1 тис. грн. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2018р., то приріст склав 25,6 % або 1 754,7 тис. грн.

Місцеві податки є другим значущим джерелом наповнення бюджету громади. Питома вага їх у власних надходженнях до загального фонду бюджету складає 28,6%. За I півріччя 2019 року було отримано 3 546,2 тис.грн. місцевих податків. Через внесення змін до законодавства України, які призвели до зменшення з 01.01.2019 року нормативно-грошової оцінки земель сума надходження місцевих податків у порівнянні з аналогічним періодом 2018р. зменшилася 0,5 % або 18,4 тис.грн.

Акцизний податок у структурі дохідної частини надходжень бюджету складає всього 0,3 %. За I півріччя 2019 року до бюджету громади надійшло 44,4 тис.грн., у порівнянні з I півріччям 2018р. надходження збільшились лише на 0,7 % або на 2,8 тис.грн.

Неподаткові надходження складають усього 0,6% від загальної суми власних надходжень до загального фонду бюджету. За І півріччя 2019 року надійшло 197,2 тис.грн. неподаткових надходжень. У порівнянні з аналогічним періодом 2018р. приріст надходжень складає 19,3,% або 38,1 тис.грн.

Планові показники по доходах спеціального фонду за I півріччя 2019р. виконані на 132,6%.

51,5% надходжень до спеціального фонду складає екологічний податок (429,1 тис.грн); 47,0% (391,2 тис.грн.) – це неподаткові надходження (власні надходження бюджетних установ, благодійні внески та подарунки).

У 2019 році рішенням Миколаївської сільської ради створений цільовий фонд, який акумулює кошти сільгоспвиробників, підприємців для ремонту доріг. За I півріччя до цільового фонду надійшло 12,4 тис.грн. (або 1,5%) доходів спеціального фонду бюджету.