Звіт про виконання дохідної частини бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2019р

За 9 місяців 2019 року до бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади надійшло 34 596,0 тис.грн.

Планові показники надходження доходів до загального фонду бюджету виконані на 100,9%, у тому числі по власним надходженням – на 101,4% (понад план отримано 306,6 тис.грн.), по трансфертам – на 99,98%; по спеціальному фонду – на 133,7% (понад план отримано 378,6 тис.грн.), у тому числі по власним надходженням – на 137% (понад план отримано 378,6 тис.грн.), по трансфертам – на 100% .

Бюджетоутворюючим джерелом бюджету Миколаївської об’єднаної територіальної громади , як і в попередні роки, залишається податок та збір на доходи фізичних осіб, який займає 73,7% у сумі власних надходжень загального фонду. За звітний період надходження цього податку склали 16 166,9 тис. грн. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2018р., то приріст склав 26% або 3 331,4 тис. грн.

Місцеві податки є другим значущим джерелом наповнення бюджету громади. Питома вага їх у власних надходженнях до загального фонду бюджету складає 24,5%. За 9 місяців 2019 року було отримано 5 373,5 тис.грн. місцевих податків. Через внесення змін до законодавства України, які призвели до зменшення з 01.01.2019 року нормативно-грошової оцінки земель, сума надходження місцевих податків у порівнянні з аналогічним періодом 2018р. зменшилася на 3,3 % або 185,8 тис.грн.

Акцизний податок у структурі дохідної частини надходжень бюджету складає всього 0,4 %. За 9 місяців 2019 року до бюджету громади надійшло 79,5 тис.грн., у порівнянні за 9 місяців 2018р. надходження збільшились лише на 12,7 % або на 9 тис.грн.

Неподаткові надходження складають усього 1,4% від загальної суми власних надходжень до загального фонду бюджету. За 9 місяців 2019 року надійшло 307,7 тис.грн. неподаткових надходжень. У порівнянні з аналогічним періодом 2018р. приріст надходжень складає 27,7% або 66,7 тис.грн.

Планові показники по доходах спеціального фонду за 9 місяців 2019р. виконані на 133,7%, у тому числі по власним надходженням – на 137,0% (понад план отримано 378,6 тис.грн.), по трансфертам – на 100%.

50,8% надходжень до спеціального фонду складає екологічний податок (712,1 тис.грн); 47,5% (665,8 тис.грн.) – неподаткові надходження (власні надходження бюджетних установ, благодійні внески та подарунки); 0,8% (11,8 тис. грн.) – кошти від продажу земельної ділянки; 0,9% (12,4 тис. грн.) – кошти цільового фонду (створеного у 2019 році рішенням Миколаївської сільської ради, який акумулює кошти сільгоспвиробників, підприємців для ремонту доріг).