Миколаївська сільська рада Сумського району оголошує конкурс на заміщення вакантної посади  головного лікаря КНП Миколаївської сільської ради «Амбулаторія ЗПСМ с. Постольне

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Шевченка, 1, с. Миколаївка, Сумський район, Сумська область

42322, тел., (0542) 776-670, (0542) 776-671

Email: s_radanik@ukr.net web: https://nikolaevka.rada.today Код ЄДРПОУ 04391434


Головному редактору
газети18.05.202
1р. №1694/02-35
«Вісті сумських громад»
Анатолію ПОЛЯЧЕНКУ

Виконавчий комітет Миколаївської сільської ради Cумського району просить Вас розмістити в наступному номері газети «Вісті сумських громад» оголошення:

Миколаївська сільська рада Сумського району оголошує конкурс на заміщення вакантної посади  головного лікаря комунального некомерційного підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини с. Постольне».

Правові підстави проведення конкурсу: конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (далі – Порядок), згідно рішення Миколаївської сільської ради від 08.02.2018 № 13 «Про Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств (закладів) охорони здоров’я, що належать до комунальної власності Миколаївської територіальної громади».

Назва підприємства: комунальне некомерційне підприємство Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини с. Постольне» (скорочена назва КНП МСР«АЗПСМ с. Постольне»).

Юридичне та фактичне місцезнаходження: 42324, Сумська область, Сумський район, село Постольне, вулиця Центральна, будинок, 75А.

Основні напрямки діяльності підприємства: надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що проживає на території Миколаївської сільської ради, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я. 

Статут комунального некомерційного підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини с. Постольне» затверджено рішенням 40 сесії сільської ради сьомого скликання від 12 вересня 2019 року № 7.

(ознайомитися із Статутом можна за посиланням:

https://nikolaevka.rada.today/wp-content/uploads/2020/05/KNP-MSR.AZPSM_.s.Postolne.pdf)

Інформація по кількості штатів
Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Постольне

1

Головний лікар

1,0

2

Лікар загальної практики – сімейний лікар

1,0

3

головна медична сестра

1,0

4

Сестра медична загальної практики сімейної медицини

1,5

5

Фельдшер – лаборант

1,0

6

Молодша медична сестра

1.0

7

водій

1,0

8

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

0,5

9

Головний бухгалтер

1,0

Усього 9,0

  Загальна чисельність всього:                                     9,00

Телефон та адреса електронної пошти для довідок: (0542) 776-671, 776-670,  s_radanik@ukr.net.Документи для участі у конкурсі приймаються з 19 травня 2021 року по 18 червня 2021 року включно за адресою: 42322, Сумська область, Сумський район, село Миколаївка, вулиця Шевченка,67.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк  документи :

  • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • особову картку працівника (форма П-2, затверджена спільним наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25.12.2009 р. № 495/656) з автобіографією;
  • інформацію про контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копії документів про освіту;
  • мотиваційний лист довільної форми;
  • конкурсна пропозиція розвитку підприємства (закладу) охорони здоров’я на 3 роки у паперовому вигляді та на електронних носіях.

Мотиваційний лист і конкурсна пропозиція розвитку комунального некомерційного підприємства МСР «АЗПСМ с. Постольне» на 3 роки подаються на державній мові.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендентів:

повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я», стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 3 – 5 років, стажування в органах управління вищого рівня.

Умови оплати праці керівника закладу:

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

доплат (за науковий ступінь тощо);

премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Органом управління майном;

допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;

матеріальної допомоги у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Преміювання Керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам закладу, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

Дата і місце проведення конкурсу:

Інформацію про дату проведення конкурсу буде оприлюднено на сайті сільської ради та повідомлено претендентів додатково.

Місце проведення конкурсу за адресою: 42322, Сумська область, Сумський район, село Миколаївка, вулиця Шевченка,67.

 

Сільський голова Сергій САМОТОЙ