АНКЕТА для опитування громадян, які керують транспортними засобами,щодо стану дотримання правил дорожнього руху в Україні

Відділ кримінологічних досліджень Науково – дослідного Інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса здійснює розробку фундаментального дослідження «Стратегія запобігання правопорушенням у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні».
Беручи до уваги високі показники дорожньо-транспортної смертності й травматизму в Україні, євроінтеграційний вектор розвитку нашої держави та безпекову ситуацію в державі загалом, дослідження стану дорожньо-транспортної безпеки є гостро актуальним. Для повного і всебічного дослідження окресленого питання постає необхідність ознайомитися із думкою громадян
щодо стану дотримання правил дорожнього руху в Україні, у тому числі громадян, які керують транспортними засобами.
Сподіваємось, що отримані результати сприятимуть розробці ефективних заходів запобігання дорожньо-транспортній смертності й травматизму в Україні.
Посилання на анкету з опитування громадян у Google
Посилання на анкету з опитування громадян, які керують
транспортними засобами у Google формі: http://surl.li/kzbkw