ДО ВІДОМА РОБОТОДАВЦІВ ТА ШУКАЧІВ РОБОТИ !

У зв’язку з набранням чинності з 8 січня 2022 року Закону України від 10.09.2021 № 1750-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі», яким визначено, що таке «дискримінаційна реклама», «дискримінаційна реклама за ознакою статі», посилюється відповідальність роботодавців за порушення законодавства про рекламу, а саме:

    • дотримання заборони вміщувати в оголошеннях про вакансії твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб;
    • зміни в частині застосування штрафних санкцій за порушення вимог частини третьої статті 241 Закону України «Про рекламу» (сплата до державного бюджету штрафу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку).