Сумська районна філія Сумського обласного центру зайнятості доводить до відома

На підставі статті 14 Закону України „Про зайнятість населення” від 05 липня 2012 року №5067-VI, який набрав чинності з 1 січня 2013 року та Порядку надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування, затвердженого наказам Міністерства соціальної політики України №271 від 16.05.2013 року, Сумська районна філія Сумського обласного центру зайнятості доводить до відома, що до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать:

1) один з батьків або особа, яка їх замінює і:

  • має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років;
  • виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю;
  • утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності);

2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” залишилося 10 і менше років;

6) особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

8) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19-21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту;

9) непрацюючі працездатні особи, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

Для роботодавців установлюється квота робочих місць для працевлаштування громадян в розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Роботодавці самостійно розраховують квоту робочих місць з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють у роботодавця і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів).

Так, для підприємств, установ та організацій (незалежно від форми власності) з чисельністю штатних працівників:

Беручи до уваги вищевикладене, в термін до 01 лютого 2022 року, надайте інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню до Сумської районної філії Сумського обласного центру зайнятості за адресою: м. Суми, вул. Перемоги, 1/1.

Довідки за телефоном: (0542)618102 відділ взаємодії з роботодавцями Сумської районної філії сумського обласного центру зайнятості.

НФОРМАЦІЯ про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню за 20__ рік