СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ МАЮТЬ БУТИ РЕЗУЛЬТАТИВНИМИ

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна: «СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ МАЮТЬ БУТИ
РЕЗУЛЬТАТИВНИМИ»

Сьогодні відбувається докорінна модернізація системи соціально­го захисту населення України. Ми наближаємо соціальні послуги до людей, робимо їх не формальни­ми, а адресними, індивідуальними. Після реформи адміністративно- територіального устрою утворилися нові територіальні громади, і перед владою всіх рівнів стоїть завдання – забезпечити отримання людиною будь-якої соціальної послуги у своїй громаді. Для цього держава допо­магає і буде допомагати розбудовува­ти соціальні служби безпосередньо в громадах. Людям вже не треба буде їхати до району чи міста, щоб подати заяву, отримати довідку – практично все можна буде зроби­ти у своєму населеному пункті.

Ті, хто з якихось причин потра­пили у скрутне становище, отри­мають не лише грошову допомогу від держави, а і соціальні послуги, які допоможуть вийти із скрути. Це і допомога у працевлаштуванні, і вирішення проблем денного пере­бування дітей, у тому числі, з ін­валідністю, і допомога у догляді за родичами похилого віку. Держава і громади зроблять все, щоб допо­могти людині якнайскоріше повер­нутися до активного соціального життя, повернутись на ринок праці. Обов’язки соціальних працівників у громадах включатимуть, перш за все, попередження та ранню діагностику соціальних проблем на рівні родини. І вжиття заходів, щоб не страждали діти та їх батьки. Саме зменшення кількості неблагополучних сімей, дітей, що позбав­лені батьківського піклування, дов­готривалих безробітних у громаді і стане основним індикатором успіш­ності їх роботи. Головний принцип – соціальні послуги мають бути результативними, мають допо­магати людям долати тимчасові кризи у житті.

З наступного року по всій Україні стартує державна програма «Рука допомоги», яка дасть шанс малоза­безпеченим розпочати власний біз­нес. Держава сплатить їх рахунки на придбання обладнання і матеріалів для ведення власної справи, а по­гашення цієї допомоги відбувати­меться за рахунок податків нових підприємців.

Нарешті, ми значно спрощуємо механізми призначення соціальних допомог. Людині достатньо буде по­дати заяву та зазначити власні до­ходи. Перевірка даних буде здійснюватися в електронному вигляді, а строк призначення допомоги знач­но скоротиться.

Впевнена, що разом з громада­ми, ми побудуємо Україну, у якій кожен зможе реалізувати свої здіб­ності.