Український культурний фонд

Український культурний фонд створений з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, і громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір, що підпорядковується Міністерству культури, молоді та спорту.

Основними завданнями Українського культурного фонду є:

  • Сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, розвиткові сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту
  • Підтримка мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців;
  • Популяризація української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі
  • Задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном
  • Експертний відбір, фінансування та моніторинг виконання проектів, реалізація яких забезпечується за підтримки Українського культурного фонду
  • Сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання
  • Підтримка культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва
  • Підтримка культурних проектів української діаспори

Детальну інформацію можна знайти за посиланням: https://ucf.in.ua/.