Євроінтеграція України: прогрес реформ у сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики

Як Євросоюз оцінює прогрес України в енергетичному переході?

Попри всі виклики, Україна прискорює кроки для інтеграції в ЄС. Усі загрози національній та енергетичній безпеці ще більше посилюють наші зусилля заради місії — розвивати сучасну, енергоефективну, конкурентоздатну європейську країну з кліматично нейтральною, декарбонізованою економікою.

На початку лютого у столиці відбувся історичний 24-ий саміт Україна-ЄС.

“ЄС визнав значні зусилля, які Україна продемонструвала протягом останніх місяців у досягненні цілей, що лежать в основі її статусу кандидата на членство в ЄС, привітав реформаторські зусилля України в такі важкі часи та закликав країну продовжувати цей шлях і виконувати умови, визначені у висновку комісії щодо заявки України на членство, з метою просування до майбутнього членства в ЄС”, – йдеться у спільній заяві за підсумками саміту.

Для команди Держенергоефективності є важливим та мотивуючим, що саме в секторі енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики досягнуто значного прогресу в імплементації взятих Україною євроінтеграційних зобов’язань. Реформи у цих сферах отримали одну з найвищих оцінок від Європейської комісії. Рівень за розділом “Енергетика” було визначено як «хороший рівень підготовки» – тверда четвірка за п’ятибальною шкалою оцінювання.
Єврокомісія у своєму звіті акцентувала на успіхах України у гармонізації законодавства до європейського у сфері енергоефективності, комерційного обліку теплопостачання, екодизайну та енергомаркування, а також у створенні законодавчої основи для розвитку сфери біометану.
Прогрес, досягнутий у надскладних умовах, став можливим, зокрема, завдяки активній роботі Агентства спільно з профільним комітетом Верховної Ради та міністерствами, що формують державну політику у своїх напрямках. Це, дійсно, один із взірцевих результатів спільної роботи політиків та урядовців, експертної спільноти та громадського сектору України.

Україна та Європа об’єднані спільними цілями, серед яких — підвищити рівень енергетичної безпеки, подолати залежність від російського викопного палива, створити умови для кліматичної нейтральності економіки, забезпечити її конкурентоспроможність, стійкість та динамічний розвиток у нових умовах.
І для досягнення зазначених цілей Агентство продовжує реалізацію цілісної неподільної політики у сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики. Така позиція чітко відповідає політиці ЄС, відображеній у 4-му енергетичному пакеті “Чиста енергія для всіх європейців”.

4-ий пакет законодавства ЄС охоплює цілу низку директив задля втілення інтегрованої політики щодо енергоефективності, розвитку відновлюваної енергетики та скорочення викидів СО2. Саме такий підхід має сприяти досягненню цілей кліматичної й енергетичної політики ЄС. Цим шляхом рухається й Україна, виконуючи зобов’язання як член Енергетичного Співтовариства.