До уваги власників великої рогатої худоби!

З метою виконання завдань та реалізації Програми розвитку агропромислового комплексу Сумської області на період до 2027 року (далі – Програма), затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 23.07.2021 «Про Програму розвитку агропромислового комплексу Сумської області на період до 2027 року» (зі змінами), розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 12.05.2023 №191-ОД «Про внесення змін до Програми розвитку агропромислового комплексу Сумської області на період до 2027 року» просимо ознайомитися власників великої рогатої худоби з порядком отримання фінансової підтримки.
Спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності (далі – спеціальна дотація) надається фізичним особам та суб’єктам господарювання, які зареєстровані та фактично проживають/здійснюють господарську діяльність на територіях Сумської області, які включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, та мають у власності від трьох до двохсот п’ятдесяти голів великої рогатої худоби (корів), ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства, на дату подання заявки.
Спеціальна дотація надається у розмірі 5 300 гривень на одну корову, але не більше 530 000 гривень для одного отримувача.
Для отримання спеціальної дотації субʼєкти господарювання і фізичні особи до 01 вересня 2023 року подають до комісії через Департамент агропромислового розвитку Сумської ОДА( вул. Першотравнева, б.29, м. Суми, тел. /0542/77-15-59:
1) заявку;
2) копію паспорта громадянина України (для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців, зокрема сімейних фермерських господарств);
3) копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) (для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців, зокрема сімейних фермерських господарств);
4) інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб (для юридичних осіб для підтвердження реєстрації на території Сумської області в друкованому вигляді);
5) інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (для юридичних осіб);
6) довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, – у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному вебсайті ДПС (для юридичних осіб);
7) довідку про банківські реквізити;
 копії паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку з наявними відмітками про проведення профілактичних щеплень у поточному році, а у разі утримання 10 і більше голів – виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
9) довідку про ветеринарно-санітарний стан суб’єкта господарювання, видану районним управлінням Держпродспоживслужби (для юридичних осіб)/ довідку установи Держпродспоживслужби про проведення профілактичних щеплень коровам у поточному році (для фізичних осіб у разі утримання 10 і більше голів);
10) копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма №24-сг (місячна) за січень-червень поточного року) (для юридичних осіб);
11) довідку, видану органом місцевого самоврядування, про фактичну наявність корів у власника (для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців, зокрема сімейних фермерських господарств);
12) витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);
13) письмове зобов’язання повернути до обласного бюджету в місячний строк кошти в разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання.
Департамент визначає обсяг спеціальної дотації за кожним субʼєктом господарювання пропорційно нарахованим сумам спеціальної дотації в межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань.