Оздоровлення та відпочинок дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки серед населення

Деякі питання реалізації експериментального проекту з організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки серед населення: https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-realizatsii-eksperymentalnoho-proe-a462