Про електронні копії документів громадянина України

Міністерство цифрової інформації України інформує, що згідно з Положенням про Міністерство цифрової трансформації України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 856, Мінцифри є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах: цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; впровадження електронного документообігу; розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; відкритих даних, публічних електронних реєстрів, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; надання електронних та адміністративних послуг; електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації; розвитку ІТ-індустрії; розвитку та функціонування правового режиму Дія Сіті.

Мету, основні завдання, функціональні можливості та суб’єктів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі – Портал Дія), зміст розміщеної на ньому інформації та порядок її внесення, порядок ведення Реєстру адміністративних послуг, а також інші питання щодо функціонування Порталу Дія визначає Положення про Єдиний державний веб-портал електронних послуг, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1137 (зі змінами) (далі – Положення № 1137).

Згідно з пунктом 4 Положення № 1137 Портал Дія створений з метою реалізації права кожного на доступ до електронних публічних послуг та інших послуг, звернення до органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Мінцифри реалізовано можливість електронного відображення документів користувачів та їх інформації у мобільному додатку Порталу Дія (Дія). Так, у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) користувачі можуть отримати доступ до: паспорту громадянина України (у формі ID-картки), паспорта громадянина України для виїзду за кордон, єДокументу, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, страхового полісу транспортного засобу, свідоцтва про народження, пенсійного посвідчення, довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідки на тимчасове та постійне проживання, студентського квитка та COVIDсертифікату.

Вказані документи можуть подаватися та застосовуватися у випадках, встановлених нормативно-правовими актами, з огляду на наступне.

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (далі – Закон) визначено правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також права та обов’язки осіб, на ім’я яких видані такі документи.

Відповідно до частини першої статті 14-1 Закону, електронні копії епаспорта і е-паспорта для виїзду за кордон можуть подаватися та застосовуватися у таких самих випадках, коли законодавством передбачено подання та застосування копій паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Порядком застосування єДокумента в період дії воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 248 (далі – Порядок № 248), визначено процедуру формування, пред’явлення та встановлення достовірності єДокумента, який є документом, що посвідчує особу в період дії воєнного стану, у формі відображення в електронній формі інформації, що ідентифікує особу та міститься в паспорті громадянина України та/або в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, та/або в посвідченні водія разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), який забезпечує перевірку зазначеної інформації, та зокрема згідно з пунктом 5 зазначеного Порядку встановлено, що особа пред’являє єДокумент на електронному пристрої, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія (Дія), без додаткового пред’явлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Відповідно до пункту 70.9. статті 70 Податкового кодексу України підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження.

Особа може пред’явити копію документа, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі, у тому числі і в електронному вигляді, за умови наявності в одержувача інформації технічної можливості здійснити перевірку відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.

Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.10.2017 за № 1306/31174 (далі – Положення № 822), зокрема визначено єдину методику реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Відповідно до пункту 11 розділу ІІІ Положення № 822 фізична особа – платник податків може подавати дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, зокрема як внесені до е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон, е- свідоцтва про народження, так і окремо, як електронну копію документа, що засвідчує реєстрацію такої особи в Державному реєстрі засобами Порталу Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія, за умови здійснення перевірки відповідності та підтвердження таких реєстраційних даних.

Порядком формування та перевірки електронного посвідчення водія, електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, їх електронних копій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1453, визначено механізм формування електронного посвідчення водія, електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, їх електронних копій та процедуру їх перевірки органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами – підприємцями, та пунктом 8, зокрема встановлено, що електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу пред’являються особою замість та без додаткового пред’явлення національного посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Порядком реалізації експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, та інформації про зареєстроване місце проживання, що є у володінні та розпорядженні Державної міграційної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 911 (далі – Порядок № 911) встановлено, що е-свідоцтво про народження пред’являється особою на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія.

Згідно з пунктом 8 Порядку № 911 е-свідоцтво про народження пред’являється та застосовується в повному обсязі (передбаченому пунктом 3 Порядку № 911) або частковому обсязі (передбаченому підпунктами 1-3 пункту 4 Порядку № 911).

Механізм оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії, визначає Порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії, затверджений постановою Правління Пенсійного Фонду України в від 03.11.2017 № 26-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.12.2017 за № 1464/31332, згідно з пунктом 2 розділу І якого електронне відображення пенсійного посвідчення має однакову з пенсійним посвідченням юридичну силу та строк дії.

Механізм видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи регулюється Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509, згідно з пунктом 61 якого електронна довідка пред’являється особою на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія (Дія), без пред’явлення довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Порядком застосування електронних студентських (учнівських) квитків закладу фахової передвищої, вищої та/або професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1051 (далі – Порядок №1051), визначено визначає процедуру замовлення, формування, пред’явлення та перевірки електронних студентських (учнівських) квитків закладу фахової передвищої, вищої та/або професійної (професійнотехнічної) освіти (далі – е- квиток студента (учня).

Відповідно до пункту 6 Порядку № 1051 е-квиток студента (учня) є дійсним лише за наявності унікального електронного ідентифікатора (QR-коду) та не може використовуватися без нього. Е-квиток студента (учня) пред’являється особою з наданням можливості зчитування унікального електронного ідентифікатора (QR-коду) з електронного пристрою.

Порядком застосування відображення в електронній формі інформації, що міститься у посвідці на постійне проживання та у посвідці на тимчасове проживання, під час реалізації експериментального проекту щодо застосування зазначених відображень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1239 (далі – Порядок № 1239), визначено процедуру формування, пред’явлення та встановлення достовірності відображення в електронній формі інформації, що міститься у посвідці на постійне проживання, та інформації, що міститься у посвідці на тимчасове проживання, на період проведення експериментального проекту щодо застосування зазначених відображень.

Згідно з пунктом 11 Порядку № 1239 е-посвідка на постійне проживання, епосвідка на тимчасове проживання пред’являються особою на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія, без додаткового пред’явлення посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, документів (відомостей, даних) про реєстраційний номер облікової картки платника податків, про зареєстроване місце проживання.

Юридичні особи, зокрема, центри наданням адміністративних послуг, органи місцевого самоврядування, управління соціального захисту населення, медичні та комунальні заклади, заклади освіти, готелі, тощо і фізичні особи – підприємці можуть підключити власні інформаційно-комунікаційні системи до Порталу Дія для отримання електронних копій (відомостей, даних) шляхом укладення з технічним адміністратором Порталу Дія договору про надання послуги підключення інформаційної системи до Порталу Дія, який є договором приєднання.