ШУКАЄМО ПАТРОНАТНИХ ВИХОВАТЕЛІВ!

Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Особливості патронату:

 • Дитина залишається проживати у своїй громаді, максимально наближено до родини;
 • дитина тимчасово перебуває в професійній патронатній сім’ї, за її життя та здоров’я відповідає патронатний вихователь;
 • створені умови для освіти, розвитку, соціально-психологічної реабілітації дитини;
 • біологічна сім’я під супроводом соціального працівника;
 • постійний моніторинг можливостей повернення дитини до батьків, або пошук для дитини нової сім’ї.

Патронатний вихователь – це спеціаліст, який пройшов навчання за спеціальною програмою підготовки кандидатів та на договірній основі здійснює догляд, виховання та забезпечує реалізацію тимчасово влаштованих в його сім’ю дітей, несе відповідальність за їх життя та здоров’я в період надання цим дітям послуги сімейного патронату.

Мета влаштування дитини до сім’ї патронатних вихователів:

 • екстрене надання «даху над головою»;
 • тимчасове влаштування до повернення у біологічну сім’ю;
 • тимчасове влаштування до усиновлення;
 • влаштування для реабілітації дитини ( насилля, жорстоке поводження).

Патронатні вихователі:

 • допоможуть дитині подолати стрес, зумовлений відсутністю чи втратою прихильності у біологічній сім’ї;
 • представлятимуть інтереси дитини;
 • стануть посередниками між дитиною і її біологічними батьками чи усиновлювачами, прийомними батьками.

Термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя встановлюється органом опіки та піклування і не може перевищувати трьох місяців. У разі наявності обставин, що обгрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя понад зазначений термін, орган опіки та піклування може його продовжити. Загальний термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати шість місяців.

ОПЛАТА ПОСЛУГ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПАТРОНАТУ НАД ДИТИНОЮ:

За надання послуги патронатний вихователь щомісяця отримує:

 • державне грошове забезпечення в розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатної особи на місяць (на даний час прожитковий мінімум для працездатної особи становить 2684 грн, тобто 5 х 2684 = 13 420 гривень);
 • – державну соціальну допомогу на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, яка виплачується на кожну дитину, влаштовану в патронатну сім’ю, у розмірі 2, 5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку на місяць, для дітей з інвалідністю – 3, 5 прожиткових мінімумів (на даний час прожитковий мінімум для дітей до 6 років становить 2 272 грн, для дітей від 6 до 18 років – 2 833 грн);
 • – сплату єдиного внеску за загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя.
 • У разі коли до сім’ї патронатного вихователя влаштовано дитину віком до одного року, дитину з інвалідністю, малолітню або неповнолітню вагітну, ВІЛ-інфіковану дитину або одночасно двоє і більше дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину, але сумарно не більш як на 50 відсотків.
 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад протягом п’яти робочих днів після укладення договору про умови запровадження патронату нараховують з відповідного місцевого бюджету поворотну фінансову допомогу, що виплачується патронатному вихователю для своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, до моменту отримання державної соціальної допомоги.

За детальною інформацією щодо здійснення патронату над дитиною звертайтесь до Миколаївської сільської ради Сумського району у службу у справах дітей за адресою: с.Миколаївка, вул. Шевченка, буд. 67 (будинок культури).