До Всеукраїнського тижня права

Реалізація і захист прав людини

Права людини і громадянина в Україні можуть обмежувати тільки у випадках, прямо передбачених Конституцією, і з метою:

 • врятування життя людей та майна;
 • запобігання злочинові чи його припинення;
 • забезпечення інтересів національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку, економічного добробуту;
 • забезпечення охорони здоров’я і моральності населення, захисту репутації або прав і свобод інших людей;
 • запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно.

У жодному разі не можуть бути обмежені:

 • право мати рівні з іншими конституційні права і свободи та право бути рівними перед законом;
  право громадянина України не бути позбавленим громадянства;
 • право не бути вигнаним за межі України та право не бути виданим іншій державі;
 • право на життя і право захищати своє життя і здоров’я,  життя  і здоров’я інших людей від протиправних посягань;
 • право кожного на повагу до його гідності і право не бути підданим катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню: право не бути підданим без власної згоди медичним, науковим чи іншим дослідам;
 • право на свободу та особисту недоторканність;
 • право не бути заарештованим або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах і в порядку, встановлених законом, тощо.