Тиждень цивільного захисту у закладах освіти

«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю».

Ст. 3 Конституції України

Головним завданням цивільного захисту в закладах освіти Миколаївської громади у 2018 році було забезпечення ефективного цивільного захисту учасників освітнього процесу і території закладу шляхом своєчасного прогнозування аварій і катастроф техногенного та природного характеру, оперативного реагування на них, швидкої ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у різних обставинах.

Протягом тижня цивільного захисту (01.05-05.05.2018) увага зосереджувалась на підготовці працівників школи, особового складу невоєнізованих формувань цивільного захисту до дій у надзвичайних ситуаціях, питаннях проведення «Дня цивільного захисту», підвищення якості навчання учнів з курсу «Основи здоров’я».

Основні зусилля колективу були зосереджені на:

– своєчасному виявленні передумов для виникнення надзвичайних ситуацій і негайному їх усуненні;

– своєчасному плануванні заходів і дій сил цивільного захисту в разі виникнення надзвичайних ситуацій;

– вдосконаленні системи оповіщення і інформування співробітників та учнів про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;

– формування в учнів та працівників умінь користуватись індивідуальними засобами захисту.

У ході підготовки Дня цивільного захисту вчителі закладів освіти нашої громади підготували різноформатні заходи: квести «Цивільний захист — це не жарти», уроки-презентації «Надзвичайні ситуації воєнного характеру», «Тероризм – загроза світу», випуск буклету «Дії населення в надзвичайних ситуаціях», навчальні заняття «Врятуєм, допоможем, навчимо, захистимо», виставки стінних листівок, фотогазет, а також відеопрезентації, виховні години, тематичні лінійки, інструктажі тощо.