Шукаємо патронатних вихователів!!!

Патронат – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя у період подолання дитиною чи сім’єю складних життєвих обставин.

Особливості патронату:

 • дитина залишається проживати у своїй громаді, максимально наближено до родини;
 • дитина тимчасово перебуває в професійній патронатній сім’ї, за її життя та здоров’я відповідає патронатний вихователь;
 • створені умови для освіти, розвитку, соціально-психологічної реабілітації дитини;
 • біологічна сім’я під супроводом соціального працівника;
 • постійний моніторинг можливості повернення дитини до батьків, або пошук для дитини нової сім’ї.

Патронатний вихователь – це спеціаліст, який пройшов навчання за спеціальною програмою підготовки кандидатів та на договірній основі здійснює догляд, виховання та забезпечує реалізацію тимчасово влаштованих в його сім’ю дітей, несе відповідальність за їх життя та здоров’я в період надання цим дітям послуги сімейного патронату.

Мета влаштування дитини до сім’ї патронатних вихователів

 • екстрене надання «даху над головою»;
 • тимчасове влаштування до повернення у біологічну сім’ю;
 • тимчасове влаштування до усиновлення;
 • влаштування для реабілітації дитини (насилля, жорстоке поводження)

Патронатні вихователі:

 • допоможуть дитині подолати стрес, зумовлений відсутністю чи втратою прихильності у біологічній сім’ї;
 • представлятимуть інтереси дитини;
 • стануть посередниками між дитиною і її біологічними батьками чи усиновлювачами, прийомними батьками

Термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя встановлюється органом опіки та піклування і не може перевищувати трьох місяців. У разі наявності обставин, що обгрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя понад зазначений термін, орган опіки та піклування може його продовжити. Загальний термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати шість місяців.

ОПЛАТА ПОСЛУГ ПАТРОНАТУ НАД ДИТИНОЮ СКЛАДАЄТЬСЯ З:

 • соціальної допомоги на утримання влаштованої під патронат дитини обсягом у 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на місяць, для дітей з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на місяць:

Фінансовий період

Діти віком від народження до 6 років

Діти віком від 6 до 18 років

З 01 січня 2020 року

1779 грн. * 2,5 = 4447,5 грн.

2218 грн. * 2,5 = 5545 грн.

З 01 липня 2020 року

1859 грн *2,5 = 4647,5 грн.

2318 грн. * 2,5 = 5795 грн.

З 01 грудня 2020 року

1921 грн *2,5 = 4802,5 грн.

2395 грн. * 2,5 = 5987,5грн.

 • грошового забезпечення за надану патронатним вихователем послугу в розмірі 5-ти прожиткових мінімумів для працездатних осіб:

З 01 січня 2020 року 2102 грн. * 5 = 10510 грн.

З 01 липня 2020 року 2197 грн * 5 = 10985 грн.

З 01 грудня 2020 року 2270 грн * 5 = 11350 грн.

Однак, при влаштуванні дитини віком до одного року, дитини з інвалідністю, малолітньої або неповнолітньої вагітної, дитини з ВІЛ, одночасно двох і більше дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10 % за кожну дитину, але сумарно не перевищує 50%.

За детальною інформацією щодо здійснення патронату над дитиною звертайтесь до служби у справах дітей Миколаївської сільської ради Сумського району за адресою: с.Миколаївка, вул. Шевченка, буд. 67 (Миколаївський сільський будинок культури).