У міжнародний день демократії про основні європейські цінності

В умовах глобалізації та євроінтеграційних процесів, соціально-економічних і духовно-культурних перетворень в Україні значно підвищується роль культури.
Понад 800 млн осіб сьогодні вважають себе європейцями, поєднуючи свої культурні та соціальні цінності.
Основні європейські цінності, на яких базується європейська спільнота:

 • повага до людської гідності;
 • фундаментальні права, включаючи права спільнот та родин;
 • свобода (волевиявлення, свобода слова, свобода ЗМІ);
 • демократія; – рівність усіх членів суспільства, включаючи меншини та незалежно від гендеру;
 • верховенство закону;
 • плюралізм думок;
 • відсутність дискримінації;
 • толерантність;
 • справедливість;
 • солідарність;
 • відповідальність;
 • рівні гендерні права;
 • єдність;
 • згуртованість.

Поділяють вищезазначені цінності і у Миколаївській обיєднаній територіальній громаді, яка сповідує євроінтеграцію.
Найголовнішими цінностями для очільника Миколаївської громади Сергія Самотоя є людська гідність, відповідальність та солідарність.