Увага! Конкурс на посаду керівника закладу освіти

ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс на заміщення вакантної посади керівника

Яструбинського навчально-виховного комплексу: заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

Миколаївська сільська рада Сумського району оголошує конкурс на заміщення вакантної посади керівника Яструбинського навчально-виховного комплексу: заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, який знаходиться за адресою: вул.Шкільна, 4, с Яструбине Сумський район, Сумська область.

Претенденти на заміщення зазначеної посади повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

 • бути громадянином України;
 • вільно володіти державною мовою;
 • мати вищу освіту ступеня не нижче магістра;
 • стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років; організаторські здібності;
 • стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків;
 • не мати судимості за вчинення злочину.

Посадовий оклад директора закладу освіти відповідає 14 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці. Передбачаються надбавки за вислугу років, за престижність педагогічної праці, матеріальна допомога на оздоровлення.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи особисто:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • заява про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії;
 • характеристика з попереднього місця роботи.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Документи приймаються з 26 квітня до 20 травня 2021 р. за адресою: м.Суми, вул.Ярослава Мудрого, 60/1, каб.3. Уповноважена особа з надання інформації про конкурс та прийняття документів для участі у конкурсі Макшеєва Наталія Сергіївна. Довідки за телефоном 0502823249. Електронна адреса: osvita_mykolaivka@ukr.net

Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія перевірить подані документи щодо відповідності установленим вимогам та прийме рішення щодо допущення та/або недопущення до участі у конкурсі, про що буде оприлюднено повідомлення на офіційному сайті Миколаївської сільської ради з переліком осіб, допущених до участі у конкурсному відборі.

Після закінчення строку подачі документів кандидатів буде заздалегідь повідомлено про місце і час проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця буде проводитися у 2 етапи:

І етап – письмова тестова перевірка знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти; перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

ІІ етап – публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку Яструбинського навчально-виховного комплексу: заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.