Увага! Конкурс на посаду керівника закладу освіти

ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс на заміщення вакантної посади керівника

Миколаївського навчально-виховного комплексу: загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

Миколаївська сільська рада Сумського району оголошує конкурс на заміщення вакантної посади керівника Миколаївського навчально-виховного комплексу: загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, який знаходиться за адресою: вул. Перемоги, 34, с.Миколаївка Сумський район, Сумська область.

Претенденти на заміщення зазначеної посади повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

 • бути громадянином України;
 • вільно володіти державною мовою;
 • мати вищу освіту ступеня не нижче магістра;
 • стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років; організаторські здібності;
 • стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків;
 • не мати судимості за вчинення злочину.

Посадовий оклад директора закладу освіти відповідає 14 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці. Передбачаються надбавки за вислугу років, за престижність педагогічної праці, матеріальна допомога на оздоровлення.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи особисто:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Документи приймаються з моменту оприлюднення цього розпорядження до 20 травня 2021 р. включно за адресою: м.Суми, вул.Ярослава Мудрого, 60/1, каб.3. Уповноважена особа з надання інформації про конкурс та прийняття документів для участі у конкурсі Макшеєва Наталія Сергіївна. Довідки за телефоном 0502823249. Електронна адреса: osvita_mykolaivka@ukr.net

Конкурсний відбір відбудеться 11.06.2021 року о 9:00 у приміщенні Миколаївської сільської ради за адресою: вул.Шевченка, 1, с.Миколаївка Сумського району.

Етапи проведення конкурсного відбору:

 • перевірка знань законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
 • перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;
 • публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Термін проведення конкурсу – з 26.04.2021 до 18.06.2021 року.